LUXEMBURG - De inflatie in de landen met de euro is in oktober toegenomen tot 2,5 procent. De flinke stijging maakt een einde aan de gestage daling sinds mei. Vanaf het voorjaar was de geldontwaarding afgenomen van 2,5 tot 2,1 procent op jaarbasis.

Het statistisch bureau van de Europese Gemeenschappen, Eurostat, heeft deze eerste raming voor oktober vrijdag gemeld. Eurostat geeft nog geen verklaring voor de stijging.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van hooguit 2,0 procent.