Nog te veel fouten met verantwoorden uitgaven EU

Er worden nog steeds fouten gemaakt in de besteding van Europees geld. In 2015 is naar schatting 3,8 procent van de uitgaven in de EU-landen niet goed verantwoord. Dat is al wel minder dan in 2014 (4,4 procent).

Toch ligt het percentage nog steeds hoger dan de foutmarge van 2 procent die de Europese Rekenkamer aanvaardbaar vindt, blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van het orgaan. 

De Rekenkamer schat de cijfers op basis van steekproeven en administratieve controles.

''De Rekenkamer geeft nu opnieuw, en al 22 jaar lang, een negatieve verklaring af over het financieel beheer. Maar het gaat wel steeds beter", vindt het Nederlandse lid Alex Brenninkmeijer.

Italië

''Hoe het zeker niet moet, toont een project in Italië, waar EU-subsidie voor de verbreding van een pad werd gegeven. Bij controle bleek tienduizend euro echter aan de plaatselijke kerk te zijn gegeven."

Vermoedelijke fraudegevallen geeft de Rekenkamer door aan het Europese fraudebureau OLAF. Dat waren er vorig jaar elf, tegenover tweeëntwintig in 2014. "Daar kunnen we geen conclusies aan verbinden. Het zijn vaak toevalstreffers."

Nederland

Het geringe aantal steekproeven dat in Nederland werd genomen, maakt het volgens Brenninkmeijer onmogelijk om een nationaal foutenpercentage te noemen.

''Dan zit je er al snel naast. Nederland heeft wel als een van de weinige lidstaten een minister van Financiën die elk jaar een nationale verklaring over de zuiverheid van de uitgaven tekent.”

Nederland zou voor zinnige projecten meer gebruik kunnen maken van de beschikbare EU-potjes, vindt Brenninkmeijer. ''Dat gebeurt beperkt en dat is jammer."

Vertrouwen

Klaus-Heiner Lehne, de nieuwe voorzitter van de Europese Rekenkamer, waarschuwde bij de presentatie van het jaarverslag donderdagmorgen in het Europees Parlement dat de burgers het vertrouwen in Europa verliezen ''als zij niet geloven dat wij het geld op de juiste wijze beheren en goed bijhouden hoe wij dat doen.”

Europarlementariër Dennis de Jong (SP) noemt het tijd ''om de teugels aan te halen". Hij vindt dat de lidstaten verantwoording moeten afleggen in het parlement.

''Nu is het een jaarlijks terugkerende rondedans. De Rekenkamer geeft geen goedkeurende verklaring af, de Europese Commissie wijst naar het gedeelde management met de lidstaten en de nationale regeringen houden hun mond."

Lees meer over:
Tip de redactie