De langdurige malaise in de uitgeversbranche lijkt ten einde, nu veel printmedia hun zaakjes digitaal beter op orde hebben. Volgens het economisch bureau van ABN Amro is de omzet van de sector als geheel in het eerste halfjaar van 2016 iets gestegen.

Dat is voor het eerst sinds 2008. Gezamenlijk zijn uitgeverijen de afgelopen jaren wel zo’n 30 procent van hun omzet kwijtgeraakt. De oplagen van gedrukte boeken, tijdschriften en dagbladen zijn daarbij flink afgenomen.

Het zijn vooral de boekenuitgevers die nu goede zaken doen. Dagbladen en tijdschriften gaat het nog minder voor de wind, al lijken ook hier de zwaarste jaren achter de rug.

''Dagbladuitgevers nemen digitaal uitgeven serieuzer dan in 2008. Bij landelijke dagbladen is het percentage digitale lezers dan ook sterk toegenomen'', aldus ABN-bankier Steven Peters.

E-boeken

Drijvende kracht achter het relatieve omzetherstel is de scherpe prijszetting, blijkt uit onderzoek van de bank. Uitgevers hanteren expres voordelige prijzen om te groeien in de markt en de verdere opmars van digitaal lezen te stimuleren.

Op de boekenmarkt liggen de prijzen van e-boeken bijvoorbeeld veel lager dan van printboeken. Dit prijsverschil is met de jaren alleen maar toegenomen. Dat duidt er volgens ABN Amro op dat de e-boekenmarkt meer volwassen is geworden.