Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het vrijhandelsverdrag (CETA) tussen de Europese Unie en Canada. Regeringspartijen VVD en PvdA gaan akkoord.

''Vrijwel alle eisen van de PvdA zijn ingewilligd", aldus PvdA-Kamerlid Jan Vos dinsdag.

De Tweede Kamer spreekt woensdag tijdens een extra overleg met minister Ploumen over het verdrag. Dat moet tijdens de EU-Canada Top op 27 oktober worden ondertekend. Het vrijhandelsverdrag moet nog wel door alle lidstaten worden geratificeerd.

Een deel van het verdrag kan na ondertekening in werking treden. Een aantal onderwerpen hiervan zijn uitgezonderd waaronder het omstreden arbitragesysteem (ICS) waarmee buitenlandse investeerders een regering buiten de nationale rechtbank om kunnen aanklagen.

Vos wil vooral dat de rol van de vakbonden in het arbitragesysteem anders wordt geregeld. De vakorganisaties moeten volgens hem betere toegang tot dit systeem krijgen.

Onacceptabel

De SP is niet te spreken over de gang van zaken. Jasper van Dijk vindt het ''onacceptabel'' dat de Kamer dinsdag de laatste versie van het verdrag kreeg en hierover een dag later al moet praten. Hij wilde uitstel van het Kamerdebat, maar kreeg hiervoor geen steun van andere partijen. Van Dijk is fel tegen het handelsverdrag.

Tegenstanders zeggen dat CETA - net als het handelsverdrag tussen de EU en VS (TTIP) - de Europese standaarden gaat aantasten. Het zou ten koste gaan van Europese normen op het gebied van onder meer dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Onder meer vakbonden FNV en CNV, Greenpeace, de Consumentenbond en Milieudefensie riepen de Tweede Kamer dinsdag op het verdrag niet te steunen. Volgens de organisaties is CETA in de huidige vorm mogelijk ''een ernstige bedreiging voor milieu, publieke diensten, arbeidsnormen en de veiligheid van consumenten''.

Ploumen

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) liet zich in een brief aan de Kamer positief uit over een CETA-verklaring van de Europese Commissie. Deze gezamenlijke verklaring moet tegelijkertijd met CETA ondertekend worden.

"De verklaring bevestigt dat CETA geen afbreuk doet aan de standaarden op het terrein van voedsel- en productveiligheid, consumentenbescherming, gezondheid, milieu en arbeidsbescherming", aldus de minister. 

"Ook na inwerkingtreding van CETA moeten Canadese producten, dienstverleners en investeerders onverkort voldoen aan eisen die de EU en haar lidstaten zijn overeengekomen." Bovendien kunnen overheden nog altijd ingrijpen als dit in het publiek belang is.

Het kabinet is volgens de minister positief over de verklaring, omdat die alle voor Nederland relevante onderwerpen bevat en ook bevestigt dat EU-standaarden "niet ter discussie staan". Ploumen stelt verder dat met het uitvoeren van eerder ingediende moties is voldaan "aan de wensen van de meerderheid" van de Kamer.