HAARLEM - De uitgifte van nieuwe aandelen ter waarde van 200 miljoen euro door supermarktconcern Laurus valt slecht bij enkele buitenlandse institutionele beleggers. De groep, samen goed voor ongeveer 10 procent van het huidige aandelenkapitaal, vindt dat de Franse grootaandeelhouder Casino via de emissie op een te voordelige manier een meerderheidsbelang in Laurus wil verwerven.

Dat stelt P. Frentrop, directeur van Deminor dat de belangen behartigt van kleine aandeelhouders. De ontevreden investeerders hebben Deminor gevraagd namens hen op te treden op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van dinsdag. Laurus vraagt daar goedkeuring voor de aandelenuitgifte. Casino heeft momenteel een aandeel van 38,7 procent in Laurus.

Laurus maakte de emissie 15 september bekend. Het gaat om een zogeheten claimemissie waarbij bestaande aandeelhouders de mogelijkheid krijgen nieuwe stukken tegen een korting te kopen. Casino staat garant voor de aanschaf van 51,2 procent van de nieuwe aandelen, maar verzekert dat het belang in Laurus niet groter zal worden dan 50 procent.

Casino zou de belangen van de andere Laurus-aandeelhouders beter dienen door een bod uit te brengen op alle stukken, stelt Deminor. Nu krijgen zij te maken met een grote hoeveelheid nieuwe stukken die tegen een lage koers in de markt worden gezet. Daardoor krijgen deze aandeelhouders in de toekomst per aandeel minder dividend. Een volledige overname door Casino is lucratiever, omdat ze dan hun belang kunnen verzilveren.

Deminor twijfelt bovendien sterk aan de noodzaak van de emissie. Volgens Frentrop is er zelfs sprake van misleiding als een onderneming tot september aangeeft geen geld nodig te hebben, om korte tijd later bij een beurswaarde van 300 miljoen euro voor 200 miljoen euro nieuw kapitaal op te halen.

Frentrop voelt zich verder overvallen door Laurus' mededeling dat er sprake is van een achterstand bij investeringen. ,,Dat is koersgevoelige informatie die we eerder hadden moeten weten.'' Laurus wil de 200 miljoen euro gebruiken voor investeringen in de herpositionering van zijn winkels.