Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) ''sluit niet uit'' dat voor sommige Europese banken de kapitaaleisen strenger moeten worden. ''Maar ik ben er niet voor dat de kapitaalratio voor alle Europese banken omhoog moet.”

Hij zei dit dinsdag in Luxemburg waar de EU-ministers van Financiën onder meer spreken over de voorgenomen internationale standaardisering van modellen om de risico's voor banken te bepalen.

In verschillende EU-landen bestaat de vrees dat hun banken, die sinds de financiële crisis al veel maatregelen hebben moeten nemen om hun balans gezonder te maken, door die zogeheten 'Basel 4'-afspraken aan nog strengere kapitaaleisen worden onderworpen.

''We moeten zorgen dat de interne modellen van banken om risico's te bepalen van voldoende kwaliteit zijn”, aldus Dijsselbloem. ''Nu zijn ze heel verschillend. Als sommige van die interne modellen zwak zijn dan zullen bij die individuele banken echt de kapitaaleisen omhoog gaan.''