Accountantskantoor PwC wil een boete van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanvechten via de rechtbank. Het bedrijf is het niet eens met de werkwijze van AFM.

PwC wil dat de rechter een oordeelt velt over de manier waarop de toezichthouder de kwaliteit van de accountantscontrole beoordeelt, meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

Het is volgens de krant de eerste keer dat een accountantsorganisatie naar de rechter stapt vanwege de werkwijze van de AFM.

Boetes

De toezichthouder heeft PwC, EY, KPMG en Deloitte eerder dit jaar boetes opgelegd na het bestuderen van controledossiers. De AFM vindt dat de accountants tekort zijn geschoten in hun zorgplicht bij controles en de vastlegging daarvan.

KPMG en Deloitte kregen boetes van respectievelijk 1,2 miljoen en 1,8 miljoen euro en legden zich daar bij neer. PwC en EY ontvingen boetes van 845.000 euro en 2,2 miljoen euro. Deze twee kantoren hebben bij de toezichthouder bezwaar aangetekend. 

Het bezwaar van PwC is inmiddels afgewezen. Volgens het FD ligt het voor de hand dat ook het bezwaar van EY wordt afgewezen.

Principe

PwC besloot de gang naar de rechter te maken. Het gaat het kantoor naar eigen zeggen niet om het geld, maar om een principieel verschil van mening. Volgens het bedrijf kan AFM niet vanuit tekortkomingen in individuele dossiers concluderen dat het kantoor tekort is geschoten.

"De AFM heeft de afgelopen tien jaar geen bevindingen gehad ten aanzien van ons kwaliteitsbewakingssysteem', benadrukt bestuursvoorzitter Peter van Mierlo van PwC. "De toezichthouder heeft één keer in vier dossiers omissies vastgesteld. Wij vinden dat we hebben voldaan aan onze inspanningsverplichting omtrent de zorgplicht."

Hij stelt verder dat er waarschijnlijk altijd fouten in dossiers worden gemaakt en dat de AFM daardoor veel vaker boetes op kan leggen. Ook als kantoren bezig zijn om de kwaliteit te verbeteren.

Duidelijk

Bestuurder Gerben Everts van de AFM stelde eerder in een reactie op de bezwaren van PwC en EY dat de wetgeving wat hem betreft duidelijk is en dat de organisatie ervoor moet zorgen dat individuele accountants een goede controle uitvoeren.

"Om te bepalen of de zorgplicht is nagekomen, moeten we naar die controle kijken", aldus Everts.