De gaswinning in Groningen komt het afgelopen jaar uit op 26,98 miljard kuub. Daarmee houdt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich precies aan het productieplafond. 

De Raad van State bepaalde in november dat in het "gasjaar" dat tot oktober liep maximaal 27 miljard kuub Gronings gas mocht worden gewonnen. 

Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft het gasproductieplafond wegens aardbevingen in het winningsgebied voor dit jaar verlaagd naar 24 miljard kuub. Alleen als de winter uitzonderlijk koud wordt, en er dus meer wordt gestookt voor de verwarming, mag daarvan worden afgeweken.

Volgens recente berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zit er nog voor ongeveer 17 jaar gas in de Nederlandse bodem. Het CBS ging daarbij uit van het huidige gaswinningsniveau.