De totale schuldenlast van huishoudens, bedrijven en overheden samen is wereldwijd opgelopen tot het recordniveau van 152 biljoen dollar (circa 135.000 miljard euro).

Dat is 2,25 keer de omvang van de hele wereldeconomie, stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een woensdag gepresenteerd rapport.

Ongeveer twee derde van de schuldenberg komt voor rekening van bedrijven en huishoudens en die hoeveelheid is volgens het fonds reden tot zorg. Hoge private schulden kunnen namelijk een zware rem zetten op de economische groei, bijvoorbeeld doordat bestedingen en investeringen moeten worden beperkt omdat er geen geld meer voor is.

Daarnaast vergroten hoge schulden van bedrijven en huishoudens de kans op een financiële crisis, die vaak wordt gevolgd door een diepe recessie.

Verdubbeld

Het IMF heeft de totale omvang van de internationale schuldenberg voor het eerst in kaart gebracht en stelt dat die sinds het begin van deze eeuw is verdubbeld.

Het fonds geeft geen cijfers voor afzonderlijke landen, maar wijst wel op de snelle opbouw van schulden in enkele belangrijke opkomende landen, zoals China. Dat tempo zou gelijkenissen vertonen met de situatie in de rijkere landen in de aanloop naar de vorige financiële crisis.

Langzaam

Om problemen te voorkomen, moet de private schuldenberg worden verkleind, maar dat proces vordert slechts langzaam. Door de kwakkelende economie en de lage inflatie blijft het lastig voor bedrijven en consumenten om uit hun schulden te groeien, terwijl zeker in Europa de problemen van zwakke banken de situatie nog complexer maken.

Het IMF ziet dan ook een belangrijke rol voor overheden, die met gerichte maatregelen de herstructurering van schulden kunnen vergemakkelijken. Aangezien de staatsschuld hierdoor oploopt werkt dit beleid het beste als overheden hun buffers in goede tijden weten te versterken.

De onderzoekers benadrukken dat de situatie per land sterk verschilt. Daarnaast is geen exact niveau te bepalen waarbij van buitensporige schulden kan worden gesproken.