De Europese Commissie trekt 2 miljard euro uit voor de het helpen van jongeren aan een baan, stage of opleiding.
 

In de afgelopen twee jaar zijn dankzij de Europese Jongerengarantieregeling negen miljoen Europese jongeren tot 25 jaar geholpen, zei EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk) dinsdag in het Europees Parlement in Straatsburg.

''De cijfers bewijzen dat actieve steun helpt. Sinds 2013 zijn er 1,4 miljoen minder jonge werklozen en bijna een miljoen minder jongeren die geen opleiding volgen of geen diploma hebben." Volgens de Belgische moet er meer aandacht worden gegeven aan kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolde jongeren en voortijdige schoolverlaters.

In 2013 kwamen de lidstaten overeen de jeugdwerkloosheid ambitieuzer aan te pakken. Elke jongere onder de 25 moet binnen vier maanden na het verlaten van school of nadat hij werkloos werd een concreet aanbod voor een vervolgopleiding, baan of stageplek krijgen. 

Volgens de Europese Commissie maakte in Nederland 37,8 procent van de betrokken jongeren gebruik van zo'n aanbod.

De 2 miljard euro komt boven op 6,4 miljard steun voor jongeren in regio's met meer dan 25 procent jeugdwerkloosheid.