Door de belastingvoordelen voor werkenden die een opleiding volgen af te schaffen, de zogenoemde scholingsaftrek, worden middeninkomens onevenredig hard geraakt, waarschuwt CNV-voorzitter Maurice Limmen.

"De afgelopen jaren hebben de middengroepen meerdere klappen gehad waardoor de kloof tussen de hoge- en middeninkomens steeds groter is geworden. Zonder stevig cement heb je geen goede fundering naar de bovenlaag", zegt Limmen.

Hij wil dat de voorgenomen bezuiniging van ruim 100 miljoen euro wordt teruggedraaid.

Er is volgens Limmen sprake van inkomenspolitiek omdat de overheid gaat bepalen wie wel en wie geen subsidie krijgt.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft gezegd dat vooral lage inkomens moeten blijven profiteren van de opleidingssubsidie van het Rijk. Het geld komt nu vooral terecht bij mensen die het eigenlijk niet nodig hebben, aldus de bewindsvrouw.

Verkeerd signaal

"Dat is het meest verkeerde signaal op dit moment", zegt Limmen. "Met digitalisering en robotisering is scholing voor de ontwikkeling van werknemers altijd een deel van het antwoord en belangrijker dan ooit. Die bezuiniging is een slecht idee."

De besparingen kunnen wat de vakbondsvoorman betreft beter worden opgehaald bij de vennootschapsbelasting. Die wordt in stappen aangepast zodat ondernemers minder belasting betalen.

Het ministerie van Financiën hoopt zo op een beter vestigingsklimaat in Nederland. "De economie trekt aan. Bedrijven hebben nu geen extra steun van de overheid nodig", zegt Limmen.

"Als je de inkomensverschillen wilt verkleinen, moet je in jezelf investeren. Dan is het een verkeerd signaal als de overheid zegt: je moet dat zelf betalen. Die mensen hebben juist nu een steuntje in de rug nodig", aldus Limmen.

Kamerbreed

Het CNV zal er dinsdag bij de politiek partijen tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op aandringen de plannen te wijzigen. De hoop is met name gevestigd op de PvdA, D66 en het CDA.  

"Kamerbreed zou er toch het besef moeten zijn dat er nu juist geïnvesteerd moet worden in de scholing en ontwikkeling van werknemers in plaats van de keiharde bezuiniging die het kabinet nu voorstelt", aldus Limmen.

Vorig jaar maakte ook de directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zich zorgen over de middeninkomens. De groep die tussen de 30.000 euro en 45.000 euro bruto per jaar verdient, zijn in sommige gevallen zelfs slechter af dan bijstandsgezinnen.