Banken hebben per saldo nog altijd baat bij het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat stelde ECB-bestuurder Yves Mersch maandag tijdens een toespraak in Luxemburg.

Mersch onderkende dat de winstgevendheid van banken onder druk staat door de ongekend lage rente. De winsten zouden echter nog sterker zijn gedaald als de ECB de afgelopen jaren niets had gedaan, zei hij.

"Onze schattingen laten zien dat ons gehele stimuleringspakket per saldo een positief effect heeft op de winstgevendheid, ten opzichte van een scenario zonder ruimer monetair beleid", aldus de Luxemburgse centralebankpresident.

Het ECB-beleid heeft er volgens Mersch voor gezorgd dat de kredietverlening in de eurolanden weer toeneemt, en dat banken de kosten voor leningen aan bedrijven en huishoudens aanzienlijk hebben kunnen verlagen.

Langzaam herstel

Daarnaast zet het langzame economische herstel voorlopig door en stijgt de inflatie de komende jaren naar verwachting weer naar het beoogde peil.

Aan de andere kant kan een langdurig lage rente voor problemen zorgen bij banken die sterk afhankelijk zijn van de rentemarge. Ook kan de onzekerheid de beurswaarde van banken zwaar onder druk zetten, zoals de afgelopen weken bij Deutsche Bank gebeurde. Dat beperkt de mogelijkheden van die banken om nieuw kapitaal op te halen, waardoor de problemen verergeren.

Die risico's moeten niet worden genegeerd, stelde Mersch. ''Maar we moeten ons ook afvragen of een bank die een paar jaar tegenwind niet kan doorstaan, nog wel een verdienmodel heeft dat robuust genoeg is om in de markt te blijven."