Werkzoekende 50-plussers hebben in de bouwsector de meeste kans om weer snel aan het werk te komen.

Uit cijfers van de uitkeringsinstantie UWV donderdag blijkt dat bijna de helft van hen binnen zes maanden weer aan het werk is. Over alle sectoren gemeten vindt een derde van de 50-plussers binnen een half jaar weer werk.

Het is al langer duidelijk dat de bouwsector in de lift zit. Dat valt ook af te lezen aan het aantal vacatures. Volgens het UWV stijgt dit aantal in 2016 tot 41.000.

Daarmee is de vraag naar bouwprofessionals volgens de instantie nog niet zo groot als voor de economische crisis, maar wel twee keer zo groot als tijdens het dieptepunt van de crisis in 2012. Vooral de vraag naar loodgieters en schilders is groot, maar ook timmerlieden zijn in trek.

De cijfers van het UWV laten zien dat het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers verder is gedaald tot 204.800. Dat zijn er 6.700 minder dan vier maanden geleden. De daling onder de groep werkzoekenden 50-plussers is groter dan onder 50-minners. Het aantal lopende uitkeringen aan 50-plussers is nog wel licht hoger dan een jaar geleden.

Verder zegt het UWV dat de bouwsector aan het vergrijzen is. In 2015 was 33 procent van de medewerkers in de sector 50-plus, tegen 27 procent in 2008. Verder is opvallend dat het aantal jongeren terugloopt. In 2008 was een vijfde van de werknemers in de bouw jonger dan 27 jaar. Vorig jaar was dat nog 12 procent.