Provincies parkeren meer geld bij het Rijk

Provincies hebben vorig jaar ongeveer 800 miljoen euro aan financiële middelen naar het Rijk overgeheveld. In totaal hebben provincies nu 5,4 miljard euro in de schatkist geparkeerd.

Tegelijkertijd zijn de tegoeden van provincies bij andere partijen gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Vorig jaar namen leningen en andere financiële uitzettingen met zo'n 2 miljard euro af. Dat kunnen bijvoorbeeld buitenlandse obligaties zijn.

In dezelfde periode hebben provincies 500 miljoen euro verstrekt aan instanties die niet onder de overheid vallen, maar daar wel sterk mee zijn verbonden. Per saldo daalden de leningen en uitzettingen buiten de overheid dus met 1,5 miljard euro.

Bank Nederlandse Gemeenten

Vorig jaar hebben provincies ongeveer 600 miljoen euro uitgeleend aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Aangezien deze instanties sterk aan de overheid verbonden zijn, mogen provincies ook geld aan BNG en NWB lenen. Deze leningen leveren voor provincies meer rendement op dan schatkistbankieren bij het Rijk.

De overheveling van het geld hangt samen met een wetswijziging per eind 2013. Sindsdien moeten decentrale overheden financiële middelen die niet direct nodig zijn, parkeren bij het Rijk. Als provincies geld overhevelen, hoeft de Nederlandse overheid als geheel minder staatsobligaties uit te schrijven en daalt de staatsschuld.

Nutsbedrijven

Eind vorig jaar hadden alle provincies samen 15,7 miljard euro aan financiële middelen uitstaan. De verschillen tussen provincies zijn wel groot. Gelderland en Noord-Brabant waren samen goed voor ongeveer de helft van het totaal aan leningen en uitzettingen in 2015. Dat komt onder meer door de verkoop van aandelen van nutsbedrijven in 2009.

De provincies hebben de opbrengsten van de verkoop van die aandelen eerder uitgezet in de vorm van obligaties buiten de overheid. Geleidelijk komen deze uitzettingen vrij en kunnen ze opnieuw besteed of uitgezet worden. Een deel daarvan werd vorig jaar bij het Rijk gestald.

De provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Flevoland ontvingen vorig jaar als voormalige aandeelhouders van energiebedrijf Nuon 1,4 miljard euro. Dat was de laatste aflossing van een eerder door de provincie verstrekte lening aan de nieuwe eigenaar van de aandelen van Nuon.

Lees meer over:
Tip de redactie