Allego, het dochterbedrijf van Alliander dat aan de infrastructuur van elektrische laadpalen werkt, mag niet de indruk wekken zelf elektriciteit te leveren.

Dat blijkt woensdag uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland. De voorzieningenrechter deed uitspraak in een kort geding dat door Nuon is aangespannen.

Bij aanbiedingen aan overheden voor het aanleggen en exploiteren van laadpalen aan overheden, mag Allego van de voorzieningenrechter niet de suggestie wekken dat de onderneming zelf elektriciteit voor de palen gaat leveren.

"Van Allego mag worden verwacht dat zij zich jegens overheden niet zelf verbindt tot het leveren van elektriciteit voor laadsessies en dat zij in haar aanbiedingen ook niet de indruk wekt dat zij dat zelf kan of zal doen", staat in het vonnis.

Allego moet Nuon een dwangsom betalen van 200.000 euro voor iedere keer dat het bedrijf zich niet aan deze uitspraak houdt. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal 10 miljoen euro.

Verbod

Nuon wil dat Alliander helemaal stopt met Allego, omdat het netwerkbedrijf zich via deze dochter zou bezighouden met het binnenhalen van opdrachten voor de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van laadpalen voor elektrische auto's.

Volgens Nuon is dit oneerlijke concurrentie, omdat een netwerkbedrijf zich volgens de Wet Onafhankelijk Netbeheer (ook wel splitsingswet genoemd) zou moeten beperken tot het plaatsen en beheren van laadpalen.

Zo ver gaat de voorzieningenrechter niet, omdat "niet met voldoende mate van zekerheid" is vast te stellen dat Allego in strijd handelt met de Elektriciteitswet.

Geen overtreding

"Allego richt zich op de ontwikkeling, selectie, installatie, beheer en het onderhoud van de laadinfrastructuur. Allego levert dus geen elektriciteit en overtreedt dus de wet niet", stelt het bedrijf woensdag in een reactie.

De dochteronderneming heeft naar eigen zeggen, in tegenstelling tot Nuon, "geen enkel commercieel belang" bij de verkoop van stroom. Sinds dit jaar wordt de energie via energieleverancier Vandebron geleverd.

”We hebben een zuivere rol in de markt en, in tegenstelling tot wat Nuon beweert, voldoen we met onze manier van werken gewoon aan de wet", reageert CEO Anja van Niersen van Allego. Ze belooft zich te zullen blijven inspannen om duidelijk te maken dat Allego geen elektriciteit levert.

"We betwijfelen of Nuon nu stopt met het bewust schaden van een concurrent en stopt met pogingen om via juridische procedures andere marktpartijen buiten spel te zetten", aldus van Niersen.

Verheugd

Nuon zegt in een reactie verheugd te zijn over de uitspraak en stelt dat dit voor meer duidelijkheid zorgt. "De rechter bevestigt het uitgangspunt dat Allego niet op de energiemarkt actief mag zijn", aldus Nuon.

"Een heldere taakafbakening tussen netwerkbedrijven en marktpartijen is in ieders belang. Het maakt een gelijk speelveld mogelijk, bevordert de marktwerking en stimuleert technologische vernieuwingen."