Corporaties zaak 'Vestia-heffing' krijgen in hoger beroep ook ongelijk

Het Centraal Fonds voor Volkshuisvesting (CFV) mocht in 2013 de ‘Vestia-heffing’ opleggen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State woensdag.

In hoger beroep oordeelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opnieuw in het voordeel van het toenmalige CFV. In juni 2015 werden de woningcorporaties al eerder in het ongelijk gesteld door de bestuursrechter in Alkmaar.

De woningcorporaties stapten destijds naar de rechter omdat zij de 'Vestia-heffing', die het CFV hen in 2013 oplegde, onrechtmatig vonden. De corporaties kregen een bijdrageheffing saneringssteun van in totaal 508 miljoen euro opgelegd. Dat geld werd gebruikt om woningbouwvereniging Vestia te helpen bij het aflossen van schulden.

Volgens de woningcorporaties had Vestia nooit met publieke middelen overeind mogen worden gehouden. Het kwam in nood door met derivaten te speculeren, en de miljardenverliezen hadden niks met de volkshuisvestingstaak te maken, vinden ze.

De afdeling bestuursrechtspraak acht de saneringssteun wel in het belang van de volkshuisvesting. Bovendien voldeed de steun aan Vestia aan nieuwe, aangescherpte nationale regels voor de financiering van woningcorporaties.  

Die regels zijn in overeenstemming met de voorwaardelijke goedkeuring van de Europese Commissie. De steun hoefde om die reden ook niet aangemeld te worden bij de Europese Commissie en is rechtmatig, oordeelt de rechter.

Ook was de heffing volgens de rechter niet onevenredig hoog. De keuze van het CFV om ineens 508 miljoen euro te heffen, in plaats van het bedrag over tien jaar te spreiden, leverde een rentevoordeel van 50 miljoen euro op.

Tip de redactie