Nederlandse windmolens hebben vorig jaar ruim 30 procent meer elektriciteit opgewekt dan in 2014. Dat kwam doordat het derde windmolenpark op zee is gaan draaien en op land steeds hogere windmolens zijn neergezet. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. 

In totaal produceerden de molens op zee en op land 7,6 miljard kilowattuur aan elektriciteit.

Afgelopen jaar werd 6 procent van alle in Nederland gebruikte elektriciteit met molens opgewekt. Dat is genoeg om 2,5 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

Drie kwart van de verbruikte elektriciteit wordt in Nederland nog altijd opgewekt met het stoken van aardgas en kolen. De rest komt van biomassa en zonne-energie of uit het buitenland.

Productie windmolens

Hoogte

Het merendeel van de energie komt van een derde van alle windturbines, namelijk de windmolens met een hoogte van boven de 71 meter. Die zijn goed voor 60 procent van de Nederlandse windenergie. Hogere turbines hebben meer rendement omdat ze meer wind vangen en doorgaans grotere wieken hebben.

Bijna drie kwart van de stijging van het vermogen van na 2011 werd geleverd door windmolens van meer dan 95 meter hoogte. Die leverden gemiddeld 1000 kilowattuur per vierkante meter rotoroppervlak op, tegenover 600 kilowattuur bij molens van 30 meter of lager. Die waarden zijn niet constant per jaar, maar zijn afhankelijk van de hoeveelheid wind.

Ook een vermeerdering van het absolute aantal windmolens droeg bij aan de stijging. Vorig jaar kwam het derde Nederlandse op zeewind draaiende molenpark in productie. Het aantal windmolens op zee kwam daarmee op 139 te staan. De rest van de windmolens, tweeduizend stuks, staat op land of in binnenwateren.