Mensen die bij een zorgverzekeraar te boek staan als wanbetaler worden daarna meestal aan hun lot overgelaten.

Mensen met grote betalingsachterstanden worden op een onvriendelijke manier behandeld, van het kastje naar de muur gestuurd en soms wordt door de zorgverzekeraar na jaren en zonder aankondiging plotseling geld geïnd.

Dat staat in het onderzoek Zorgen voor de toekomst van de Nationale ombudsman dat dinsdag is verschenen. De wanbetalersregeling, waar 300.000 burgers mee te maken hebben, wordt volgens het rapport slecht uitgevoerd.

Iemand kan in die regeling terechtkomen wanneer de verplichte zorgpremie niet is betaald. De zorgverzekeraar geeft dat door aan het Zorginstituut dat de inning, vermeerderd met een opslag, overneemt. Al jaren krijgt de ombudsman klachten over de uitvoering van de regeling.

''Na schulden bij de Belastingdienst komen betalingsachterstanden van de zorgpremie en andere zorgkosten het meest voor bij mensen die vragen om schuldhulpverlening'', aldus ombudsman Reinier van Zutphen.

Zorginstituut Nederland, dat met de uitvoering is belast, erkent dat er problemen zijn en draagt de taak per 1 januari over aan een andere publieke dienstverlener, CAK. Die heeft aan de ombudsman toegezegd serieus met de aanbevelingen in het rapport aan de slag te gaan.