In het tweede kwartaal van dit jaar is er al sprake van een begrotingsoverschot van een half procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het gaat om seizoensgecorrigeerde cijfers in de tweede driemaandsperiode van 2016. Het is eerlijker om naar het gemiddelde van de afgelopen vier kwartalen te kijken, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het statistiekbureau, tegen NU.nl.

In dat geval is er sprake van een begrotingstekort van 0,8 procent van het bbp, berekende het CBS vorige week.

Aantrekkende economie

"De economie trekt aan. Daardoor stijgen de inkomsten van de overheid, terwijl de uitgaven al jaren gelijk blijven", zegt Van Mulligen. Ook de toenemende werkgelegenheid draagt bij aan een teruglopend tekort. Meer mensen aan het werk betekent meer premie-inkomsten voor de Staat.

Een andere oorzaak dat het verschil tussen de overheidsinkomsten en -uitgaven in het tweede kwartaal positief uitvalt, is dat werknemers in mei hun vakantiegeld hebben ontvangen. Dat leidt tot meer consumentenuitgaven. Ook wordt er geprofiteerd van de lage rente, de overheid leent geld tegen historisch lage tarieven.

Al die voordelen bij elkaar wegen zwaarder dan de teruggelopen gasbaten als gevolg van de lagere productie in Groningen.

Mijlpaal

Hoewel het tweede kwartaal geen compleet beeld geeft, spreekt Van Mulligen wel van een mijlpaal. Het is voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2008 dat er meer geld binnenkomt dan dat er wordt uitgegeven. In de jaren daarna liep het tekort flink op door het uitbreken van de financiële crisis.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat het tekort voor dit jaar uitkomt op 1,1 procent en volgend jaar verder slinkt tot 0,7 procent.