DEN HAAG - De top van het kabinet en de vakbeweging zitten sinds circa 21.30 uur woensdagavond bijeen op een geheime locatie om te praten over VUT, prepensioen, WAO, WW en loonmatiging. Volgens goed ingevoerde bronnen is het niet uitgesloten dat er in de loop van de avond of nacht een akkoord bereikt wordt.

Sinds zondag kwamen de partijen al twee maal eerder in het geheim bijeen. Ook was er de afgelopen dagen veelvuldig telefonisch contact en vond er technisch overleg plaats op ambtelijk niveau. Volgens een betrokkene zijn de partijen daarbij 'een flink eind op streek geraakt'.

De voorzitters van de drie vakcentrales hebben vooarafgaande aan hun overleg met het kabinet nog een vooroverleg gehad in Wassenaar. Toen zij daar wegreden werden ze gevolgd door een camerateam van RTL Nieuws. In Den Haag werd dit camerateam door de diplomatieke beveiligingsdienst DKDB gesommeerd de achtervolging te staken.

Vervolgens reden de drie vakbondsvoorzitters in een DKDB-auto in ijltempo weg, daarbij rode stoplichten negerend, aldus RTL-verslaggever Frits Wester. Het RTL-team zette toch de achtervolging in, maar werd in het centrum van Den Haag klemgereden en bekeurd.