Schilders die maandag van plan zijn te gaan staken voor een betere cao worden met ontslag bedreigd, zegt vakbond FNV zondag.

Afgelopen vrijdag staakten zeker 100 Nederlandse schilders bij vier bedrijven hun werk. Ze zijn kwaad over een cao-akkoord dat werkgeversorganisatie OnderhoudNL onlangs sloot met de veel kleinere bond LBV. 

Door die deal zouden de circa 14.000 werknemers in de branche er tot zo'n 1800 euro per jaar op achteruitgaan.

Maandag wordt opnieuw gestaakt bij een aantal schildersbedrijven door heel Nederland. Acties vinden onder andere plaats in Nijmegen, Rotterdam en Tilburg. Volgens FNV hebben medewerkers van verschillende bedrijven vrijwel identieke mails ontvangen waarin dreigende taal wordt geuit door de werkgever.

In de mail van de schildersbedrijven aan hun werknemers staat, dat "ongeoorloofde afwezigheid of het neerleggen van werk wordt aangemerkt als werkweigering. Ongeacht de stakingsvorm, zullen passende disciplinaire maatregelen genomen worden. Deze maatregelen kunnen variëren van een schadevergoeding tot ontslag."

Overdreven

Tegenover de NOS zegt OnderhoudNL dat de cijfers van de FNV "erg overdreven" zijn. Directeur Okke Spruijt stelt tegenover de omroep dat de acties op niet meer dan drie locaties waren

Directeur Spruijt zegt tegen de NOS dat de verstuurde brief een standaardprocedure betreft waarin werknemers op hun rechten en plichten worden gewezen. Volgens hem komt het alleen tot ontslag als de acties "onrechtmatig" zijn. 

Kort geding

OnderhoudNL wil dat de rechter een einde maakt aan de stakingen bij schilders en heeft daarom een kort geding aangespannen tegen FNV. De zaak dient maandagmiddag.

OnderhoudNL is van mening dat FNV niet het recht heeft stakingen op touw te zetten, omdat de bond geen partij meer is in de totstandkoming van de cao.

"We waren uitonderhandeld en zijn toen met een andere bond in zee gegaan", zegt directeur Okke Spruijt. "Nu kunnen we achteraf niet zomaar het contract met die bond weer verbreken."