De tuchtmaatregel tegen Deloitte-bestuurder Roger Dassen inzake de nasleep van het Ahold-boekhoudschandaal uit 2003 is in hoger beroep vernietigd. 

De accountant kreeg in 2014 een officiële waarschuwing van de Accountantskamer, maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verklaarde donderdag de klacht tegen hem ongegrond.

Het geschil is de nasleep van de Amerikaanse fraudezaak bij Ahold, die in februari 2003 aan het licht kwam. Enkele particuliere beleggers zeggen dat Deloitte beleggersorganisatie VEB in 2008 heeft misleid, toen de organisatie wilde voorkomen dat een claim over de Ahold-affaire zou verjaren. Dassen was destijds topman van Deloitte Nederland. Later werd hij directielid van Deloitte wereldwijd.

Volgens het CBb hoefde Dassen niet meer duidelijkheid te geven dan namens Deloitte is gedaan. Zijn verantwoordelijkheid reikt ook niet zo ver dat hij kan worden aangesproken op bewoordingen in e-mails die door de advocaat van Deloitte zijn verstuurd. "Beide partijen beschikten over een gelijk kennisniveau en de e-mails bevatten geen onjuistheden", aldus het college.

Tevreden

In een reactie zegt Dassen "zeer tevreden" te zijn met de uitspraak. "Deze CBb-uitspraak doet recht aan de feitelijke gang van zaken, zoals door ons al meermalen uitgelegd. Daarmee is er nu helderheid."

Deloitte benadrukt in verder dat vorderingen tegen het accountantskantoor zelf al jaren geleden zijn afgewezen.

Ahold

Het schandaal, dat in 2003 aan het licht kwam, ging over malversaties bij US Foodservice, een voormalige Amerikaanse dochteronderneming van Ahold. Daarbij werd de omzet van US Foodservice hoger voorgesteld dan deze in werkelijkheid was.

Ahold verkocht US Foodservice in 2007 voor ruim 7 miljard dollar, maar bleef jarenlang aansprakelijk voor de lopende rechtszaken tegen het bedrijf.