DEN HAAG - Maak het makkelijker oude, overtollige kantoorruimte om te bouwen tot woningen. Met die boodschap kwamen woensdag de NVB Vereniging van ontwikkelaars & bouwondernemers en het adviesbureau Twynstra Gudde aan bij minister Dekker van VROM. Zij overhandigden de bewindsvrouw een onderzoeksrapport waarin zij voor deze transformatie een lans breken.

De leegstand in de kantorensector is enorm. In twee jaar tijd nam het aantal niet gebruikte meters ruimte met de helft toe. Er is nu 5,5 miljoen vierkante meter beschikbaar. Dit overaanbod zal de komende jaren aanhouden. Veel panden zijn zo verouderd dat er nooit een nieuwe gebruiker voor zal zijn te vinden.