Het Centraal Planbureau verwacht dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2016 zal uitkomen op 389.000, een toename van zevenduizend ten opzichte van een jaar eerder.

Dat meldt de organisatie woensdag op basis van de dinsdag openbaar gemaakte Macro Economische Verkenningen.

"De dalende werkloosheid heeft een neerwaarts effect op het aantal bijstandsuitkeringen", zegt het CPB. Tegelijkertijd zorgen overheidsbeleid en nieuwe bijstandsaanvragen door de instroom van vluchtelingen voor een toename.

Het onderzoeksbureau verwacht daarom dat het aantal uitkeringen in 2017 verder stijgt tot 395.000, ondanks een verder dalende werkloosheid.

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zag het aantal bijstandsgerechtigden in het tweede kwartaal van dit jaar ook al toenemen.

De stijging tussen juni 2015 en juni 2016 is volgens het statistiekbureau voor ongeveer de helft toe te schrijven aan de komst van asielzoekers uit met name Syrië. Asielzoekers kunnen bijstand aanvragen als ze een verblijfsvergunning hebben.

Daarnaast zorgen de aangescherpte eisen voor Wajong-uitkeringen voor een toename van het aantal jongeren tot 27 jaar in de bijstand.

AOW

Sinds de komst van de Participatiewet hebben alleen nog jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn recht op een Wajong-uitkering.

Ook de verhoging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar en zes maanden zorgt voor een stijging van het aantal bijstandsontvangers. 65-plussers krijgen hierdoor later AOW en blijven langer in de bijstand.