Een pensioenfonds vorderde een bedrag van in totaal ruim 900.000 euro van de failliete Twentse thuiszorgorganisatie Solace.

Er liepen drie procedures tegen het bedrijf, die vanwege het faillissement zijn geschorst, zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde eerste faillissementsverslag over de organisatie.

Solace sloot in 2012 een akkoord met zijn crediteuren. Het pensioenfonds nam ook deel aan dit akkoord. Vervolgens stuurde het fonds nog enkele facturen met correcties over de jaren 2010, 2011 en 2012. Volgens Solace vallen deze echter onder het akkoord. De thuiszorgorganisatie weigert de facturen te voldoen.

Naast deze procedure, waarin het pensioenfonds bijna zes ton eist, lopen er nog twee procedures rond premiefacturen van februari 2016 en juli 2015.

Solace werd op 20 juli failliet verklaard door de rechtbank Noord-Nederland. De thuiszorgorganisatie telde 3.500 cliënten en 225 medewerkers.

Schulden

Het bedrijf ging ten onder aan de schulden bij het pensioenfonds en bij de Belastingdienst. De fiscus heeft een vordering van 624.210 euro op Solace.

Eind juli werd bekendgemaakt dat thuiszorgorganisatie Tzorg de activiteiten van Solace overneemt. Er hadden zich meerdere geïnteresseerde partijen gemeld, schrijft de curator in het faillissementsverslag. Voorwaarde was dat Tzorg alle werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst zou aanbieden.

Met een groot deel van de werknemers is een overeenkomst gesloten. Een aantal is op eigen initiatief bij een andere zorgaanbieder aan de slag gegaan.

Volgens de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door een fors teruglopende omzet in 2015 vanwege overheidsbezuinigingen. Tussen 2014 en het moment waarop het bedrijf omviel, daalde de omzet van 4,5 miljoen euro naar 2,1 miljoen euro.

De curator doet nog zelf onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.