Er komt een meldpunt bij de Belastingdienst speciaal bedoeld voor de modelcontracten die voortvloeien uit de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

Dat maakt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) maandag bekend in een eerste voortgangsrapportage van de Wet DBA.

Het meldpunt moet "eventuele knelpunten" oplossen.

Daarbij komt er extra capaciteit bij de fiscus voor de beoordeling van ingediende modelcontracten en wordt er met branche- en koepelorganisaties gekeken hoe de communicatie rondom de wet verbeterd kan worden.

De Wet DBA is in mei ingegaan. Met de invoering is de oude Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door modelovereenkomsten per sector voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Daarin zijn de voorwaarden voor de werkrelatie omschreven. De regels zijn bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Volgens de Belastingdienst is in veel gevallen duidelijk dat een zzp'er of ondernemer niet in loondienst is. In die gevallen is een modelovereenkomst ook niet nodig. 

Maar opdrachtgevers en zzp’ers ondervinden ook problemen met de nieuwe wet. Zo stuurde de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) vorige week een brandbrief naar Wiebes waarin staat dat de Wet DBA en bijbehorende regels omtrent modelovereenkomsten voor zzp'ers niet werken voor de omroepen.

Geen boete

Wiebes schrijft dat "goedwillende ondernemers" zich geen zorgen hoeven te maken dat de Belastingdienst boetes uitdeelt als de zzp-wet overtreden wordt. “Ik kan het niet helderder zeggen dan zo: dit gaat niet gebeuren”, aldus de bewindsman.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra riep Wiebes hier eerder deze maand al toe op. ''Er is veel ruis en onzekerheid bij ondernemers. Zolang die onduidelijkheid er is, mogen er geen boetes worden uitgedeeld aan ondernemers'', zei Zijlstra.

Zijn partij is geen voorstander van de Wet DBA. Als de problemen niet worden opgelost, moet de VAR weer worden ingevoerd, aldus de VVD’er. Ook D66 denkt er zo over.

Oneerlijke concurrentie

Er zijn ondernemers die met opzet de zzp-wet overtreden en zo lagere loonkosten hebben, zegt Wiebes. Deze "oneerlijke concurrentie" wordt na 1 mei 2017 wel hard aangepakt, aldus de staatssecretaris.

Uit recent onderzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) blijkt dat zo'n 90 procent van de opdrachtgevers en 87 procent van de zzp'ers geen of nauwelijks gebruikmaakt van modelovereenkomsten.

Zzp'ers die de modelovereenkomst links laten liggen, zeggen dat een dergelijke overeenkomst niet nodig is of dat hun opdrachtgever daar niet naar vraagt.