Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Financiën, waarschuwt toezichthouders en andere beleidsmakers ervoor geen regels op te stellen die specifieke regio’s schaden.

Volgens de minister leeft deze zorg bij alle Europese landen, zo meldt persbureau Bloomberg.

Schäuble wees er tijdens een conferentie in Bratislava op dat de Europese financiële markten anders zijn dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

In de VS financieren grote bedrijven zich bijvoorbeeld zelf via de financiële markten. Ze zetten zelf obligaties uit en lenen zo direct van investeerders. In Europa lenen bedrijven veel vaker via de bank.

Hypotheken 

Ook verschillen in accountingmethodes en de regelgeving voor hypotheken maken het nodig om verschillende regels voor verschillende regio’s te ontwerpen, aldus Schäuble.

In het internationale Bazels Comité voor Bankentoezicht proberen toezichthouders al jaren een nieuwe raamwerk te ontwikkelen om te bepalen hoeveel kapitaal een bank moet aanhouden.

Naar verluidt zouden Amerikaanse beleidsmakers een standaardmodel voor alle banken willen opstellen. Dit zou juist voor Europese banken negatief uitpakken.