De UWV-premies voor de Ziektewet en WGA blijven in 2017 gemiddeld genomen gelijk, maar de sectorale en individuele verschillen zijn groot.

De premie voor werkgevers in de elektrotechnische industrie stijgt bijvoorbeeld met meer dan 50 procent, zo concludeert adviesbureau Aon donderdag op basis van een analyse van de op 1 september bekendgemaakte premies.

Bedrijven dragen aan uitkeringsinstantie UWV premies af voor de uitkeringen aan voormalige werknemers die in de Ziektewet zijn beland en voor arbeidsongeschikte werknemers.

Naast de bijna driehonderd mkb’ers in de elektrotechnische industrie krijgen ook havenbedrijven te maken met een flinke stijging van 15 procent.

Daar staat tegenover dat werkgevers in bepaalde andere sectoren juist minder premie gaan afdragen. In bijvoorbeeld de textielindustrie dalen de premies met zo’n 30 procent.

Goed kijken

"Opnieuw blijkt dat gemiddelde premies eigenlijk niet zoveel zeggen", concludeert Daniel Rijnbeek van Aon Nederland. "Iedere werkgever moet zelf goed kijken wat de nieuwe premies voor zijn portemonnee betekenen."

Grote werkgevers gaan volgend jaar eveneens gemiddeld genomen evenveel premie betalen aan het UWV als vorig jaar. Private verzekeringspremies lijken daarentegen juist te gaan stijgen, verwacht Aon.

Werkgevers die voor een private verzekering kiezen, krijgen te maken met meer administratieve verplichtingen en de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van arbeidsongeschikten.

Werkgevers die over willen stappen van het UWV naar een private verzekeraar, moeten dit voor 1 oktober aan de Belastingdienst laten weten.