Twee ontslagen oud-topfunctionarissen van woningcorporatie Ymere kregen vorig jaar na hun vertrek ontslagvergoedingen mee van in totaal bijna zeven ton. 

Dat meldt RTL Z donderdag op basis van het jaarverslag van Ymere. Daarin staat dat een ontslagen "directeur projectontwikkeling" 494.651 euro ontving. Een vertrokken "directeur waardesturing" kreeg 188.860 euro mee na zijn vertrek.

Volgens Ymere moesten de directeuren afscheid nemen omdat hun arbeidsplaats verviel na een reorganisatie. De afkoopsommen zijn gebaseerd op het sociaal plan, valt te lezen in het jaarverslag. "Door de lengte van het dienstverband" liggen de uitgekeerde bedragen hoger dan is vastgelegd in de Wet normering topinkomens. 

Die wet bepaalt sinds 2013 dat topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector niet meer dan 130 procent van een ministersalaris mogen verdienen. Een minister verdient 144.00 euro in 2016.

Verscherpt toezicht

Ymere is de op een na grootste woningcorporatie van Nederland. De stichting exploiteert circa 81.000 sociale huurwoningen en verhuurt ruim negenduizend andere ruimtes. De corporatie is vooral actief in de regio Amsterdam.  

Eind 2012 kwam Ymere onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting te staan, vanwege grote verliezen en risicovolle leningen. Bij reorganisaties moest de woningcorporatie vervolgens 180 banen schrappen.

Vorig jaar bleek ook al dat de corporatie drie vertrokken bestuurders afkoopsommen meegaf van samen een half miljoen miljoen euro.