DEN HAAG - Het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) Den Haag, de Mondriaan Onderwijsgroep, moet tweehonderd volledige banen schrappen als gevolg van gewijzigd beleid van de rijksoverheid. Dat heeft het opleidingencentrum maandag laten weten.

Eerder meldde het ROC Amsterdam al dat onder meer door bezuinigingen, een andere verdeling van het geld en het vrijgeven van de markt voor inburgeringscursussen 350 personeelsleden hun baan verliezen. De Mondriaan Onderwijsgroep verwacht de ontslagen in 2005 te moeten doorvoeren.

Hoeveel geld de ROC's door de bezuinigingen en veranderingen mislopen, is nog niet bekend. Het ROC Den Haag stelt dat het gaat om minstens 12 miljoen euro. Het gaat dan om bezuinigingen op het budget voor inburgeringscursussen voor nieuwkomers en overheveling van geld van volwassenenonderwijs naar inburgeringslessen voor mensen die al langere tijd in Nederland zijn. Staatssecretaris Rutte (Onderwijs) werkt nog aan wetsvoorstellen op andere gebieden.

Het Rijk verwacht op langere termijn een daling van het aantal nieuwkomers dat inburgeringscursussen moet volgen. Op korte termijn wordt de vraag naar dergelijke opleidingen echter groter, omdat ook veel mensen die al vele jaren in Nederland wonen, zo'n cursus moeten volgen van de regering.

De medewerkers van het ROC in Den Haag zijn het oneens met de manier waarop het Rijk met de ROC's omgaat. "Nog geen vier jaar geleden moesten de ROC's zonodig de enige aanbieders worden van inburgeringscursussen. Nu loopt het net lekker en dan moet het weer anders", aldus een docent van de Mondriaan Onderwijsgroep.