DEN HAAG - Het monopolie van de luchtvaartmaatschappijen KLM en SLM op de route tussen Amsterdam en Paramaribo, dat per 1 mei 2006 wordt opgeheven, staat nu al onder druk.

Minister Peijs (Verkeer) wil aan beide kanten een concurrerende tweede luchtvaartmaatschappij aanwijzen, als KLM en SLM niet voor 1 november alsnog met voorstellen komen voor lagere tarieven en substantieel meer capaciteit op de lucratieve verbinding.

De twee monopolisten zouden in de overgangsfase tot mei 2006 zelf voorstellen doen op dit punt, maar die zijn onvoldoende gebleken, schrijft de bewindsvrouw maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Zij heeft hierover overlegd met haar Surinaamse ambtgenoot Castelen.