België overweegt de vennootschapsbelasting tot 2020 geleidelijk te verlagen van 33,99 procent naar 20 procent. 

Dat staat in een voorstel waar Belgische media de hand op hebben gelegd. Onzeker is of er voldoende politieke steun voor is. Bronnen rond regering benadrukken dat de plannen nog kunnen wijzigen. 

Bedrijven zouden bij een verlaging wel het leeuwendeel van hun huidige aftrekposten verliezen.

Een van de opties om het plan te financieren is het verhogen van de dividendbelasting van 27 naar 30 procent. Ook de afschaffing van de renteaftrek voor bedrijven met veel eigen vermogen is een mogelijkheid.

De Belgische regering wil zo bedrijven stimuleren om minder geld te lenen. De Belgische minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) opperde het idee eerder dit jaar om zo het belastingsysteem te vereenvoudigen. Ook elders in Europa wordt gekeken naar een simpeler systeem voor vennootschapsbelasting.