De groei van de Duitse economie was vorig kwartaal vooral te danken aan de export. Dat meldde het Duitse statistiekbureau woensdag bij zijn nieuwe raming van de groei in het tweede kwartaal.

Daaruit bleek dat Europa's grootste economie vorig kwartaal, zoals eerder gemeld, met 0,4 procent is gegroeid ten opzichte van de eerste drie maanden van 2016.

De export nam daarbij met 1,2 procent toe, terwijl de import een fractie daalde. De internationale handel leverde daardoor per saldo de sterkste bijdrage aan de economische groei.

Uit het binnenland kwamen gemengde berichten. Consumenten en de overheid voerden hun bestedingen op, maar de investeringen van bedrijven namen af.

Consumptie

ING-econoom Carsten Brzeski verwacht dat vooral de consumptie de komende tijd een belangrijke factor blijft voor de groei van de Duitse economie.

De lage rente en de beperkte inflatie stimuleren samen met de gunstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt en stijgende lonen de uitgaven. De grote instroom van vluchtelingen geeft daarbij een extra impuls aan de economie, ook omdat die zorgt voor hogere overheidsuitgaven.

Het gebrek aan investeringen blijft echter de achilleshiel van de Duitse economie, aldus de econoom. Op dat vlak moeten overheden zowel op nationaal als Europees niveau in actie komen, stelde hij. Daarbij zouden ze er op zijn minst voor moeten zorgen dat de Europese muntunie wordt versterkt.