De werkloosheid in Nederland is in juli gedaald naar 6 procent van de beroepsbevolking.

In juli telde Nederland 541.000 werklozen, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

In april van dit jaar waren er nog 572.000 werklozen (6,4 procent). Sinds april zijn er veertigduizend mensen met betaald werk bijgekomen. 

Het percentage werkloze 45-plussers daalt het sterkst: van 6,1 naar 5,6 procent. Onder jongeren tot 25 jaar daalde de werkloosheid de laatste drie maanden van 11,2 procent (april) naar 10,8 procent (juli), Onder de 25- tot 45-jarigen ging dit van 4,8 naar 4,7 procent.

De totale werkloosheid daalt al sinds begin 2014.

Uitkeringen

Het UWV verstrekte de eerste zeven maanden van dit jaar 300.000 nieuwe WW-uitkeringen. Dat zijn er vijftigduizend minder (14 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 55-plussers was de daling lager (8 procent).

Vanuit alle sectoren nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf. Vooral vanuit de bouwnijverheid, de sector zorg en welzijn, de grafische industrie en de uitzendbedrijven kwamen er minder aanvragen voor een uitkering binnen.