Flinke winstdaling voor Rabobank in eerste halfjaar 2016

De nettowinst van de Rabobank is het afgelopen halfjaar met 39 procent gedaald. Dat maakt de bank donderdag bekend bij de presentatie van haar halfjaarcijfers.

De nettowinst van de bank bedroeg in de eerste zes maanden van het jaar 924 miljoen euro. In 2015 maakte de bank nog 1,5 miljard euro winst.

Volgens de bank werd het resultaat vooral gedrukt door reorganisatiekosten en een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat. Ook de onrust op de financiele markten en hogere toezichtheffingen droegen daaraan bij.

Ondanks de winstdaling lieten alle commerciële bedrijfsonderdelen van de bank wel een beter resultaat zien dan in de eerste zes maanden van 2015. Dankzij het herstel van de economie zag de bank de kosten van oninbare leningen bovendien met 208 miljoen euro dalen, naar 148 miljoen euro.

Reorganisatie

Rabobank neemt de hele organisatie op de schop, waarbij de aandacht vooral wordt gericht op de digitalisering van de dienstverlening. Daarbij verdwijnen veel banen, vooral bij ondersteunende diensten. 

Door die forse reorganisatie verdwenen het afgelopen halfjaar 1.888 voltijdsbanen (fte). De werkgelegenheid bij het concern zakte daardoor naar 49.971 banen. Hierdoor daalden de personeelskosten met 6 procent.

In 2018 verwacht Rabo uit te komen op veertigduizend werknemers. Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer zei in een toelichting dat dit doel de afgelopen tijd niet is veranderd. ''Maar we kunnen geen uitspraken doen voor de langere termijn. Dit is een sector in transitie, waarbij meer en meer online gebeurt.''

Herstel

Rabobank verwacht de komende maanden te blijven profiteren van het herstel van de Nederlandse economie, waardoor de kwaliteit van de kredietportefeuille verder zal verbeteren.

Tegelijkertijd zorgen de lage rente en de extra aflossingen op hypotheken naar verwachting voor een lichte daling van die kredietportefeuille en van de spaartegoeden.

Overheid

In een toelichting op de halfjaarcijfers stelt topman Wiebe Draijer donderdag dat de Nederlandse overheid moet investeren om de economie van een broodnodige prikkel te voorzien. Draijer herhaalde daarbij zijn kritiek op het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Diens stimuleringsbeleid leidt volgens de bankier alleen tot een lage rente, zonder de gewenste positieve effecten voor de economie.

''Wij hopen daarom op aanvullende prikkels om de werking van de economie en de investeringen van bedrijven echt op gang te krijgen.'' 

Die prikkels moeten in de visie van Draijer komen van overheden. Die richten zich volgens hem nog altijd te veel op het beperken van hun eigen tekorten, terwijl de lage rente grote kansen biedt voor investeringen. Draijer wijst daarbij op uitblijven van infrastructuurprojecten met een lange looptijd en op de enorme kansen die de verdere verduurzaming van de economie biedt.

''We zien dat de investeringen van bedrijven per saldo nauwelijks toenemen, terwijl we die maximaal willen aanjagen'', aldus Draijer. ''Daarvoor is het van belang dat ondernemers meer vertrouwen krijgen en dat landen meer kiezen voor investeringen.''

Lees meer over:
Tip de redactie