In de agrarische sector verdwijnen de komende vier jaar naar verwachting nog eens ruim zevenduizend voltijdsbanen.

Sinds het jaar 2000 is het aantal banen bij boerenbedrijven al met bijna 40 procent gedaald. Dat komt neer op een verlies van 51.000 voltijdsbanen, staat in een rapport van uitkeringsinstantie UWV.

De dalende werkgelegenheid is onder meer het gevolg van mechanisering en technologische vernieuwingen. ''Hierdoor slaagt de sector erin om steeds meer te produceren met minder arbeid'', aldus het UWV.

Toch zijn er volgens de instantie nog voldoende kansen in de sector, zoals voor hoveniers en specialisten in de plantenteelt.

''Het aantal vacatures voor hoveniers is de afgelopen periode sterk toegenomen. Er worden meer nieuwbouwwoningen gebouwd waarbij hoveniers worden ingehuurd en particulieren kiezen er vaker voor om de aanleg en het onderhoud van de tuin niet zelf te doen'', zegt het UWV.