ABN Amro verwacht de kosten van ondersteunende en controlerende activiteiten vanaf volgend jaar met een kwart te kunnen verlagen en blijft op zoek naar verdere mogelijkheden voor bezuinigingen.

Dat meldde de bank woensdag bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

ABN heeft in totaal voor 200 miljoen euro aan besparingen in kaart gebracht, die voor een significant deel in 2017 worden gerealiseerd. Daarbij gaat het om een combinatie van ''personele en niet-personele kosten'', aldus de bank.

''Verdere kostenbesparingen op andere gebieden worden op dit moment geïnventariseerd en zullen dit jaar in gang worden gezet'', liet het concern verder weten.

Banenverlies

ABN Amro gaat binnen enkele weken praten met de ondernemingsraad over het schrappen van banen. Dan moet ook duidelijk worden hoe groot het banenverlies zal zijn. Dat zei topman Gerrit Zalm woensdag in een toelichting op de halfjaarcijfers.

De banen zullen verdwijnen bij ondersteunende en controlerende afdelingen, zoals personeelszaken, de financiële administratie en risicomanagement. In totaal werken daar een kleine vijfduizend medewerkers. De beoogde besparing van 200 miljoen euro, die voor het grootste deel in 2017 moet worden gerealiseerd, is een kwart van het budget van die afdelingen.

Zalm wilde nog niet zeggen hoeveel banen er precies zullen verdwijnen. ''Daar gaan we nu niks over zeggen. Dat gaan we eerst naar de ondernemingsraad communiceren."

Vakbond FNV was al op de hoogte van de aankomende ingreep, maar weet nog niet hoe groot het banenverlies is. De bond zei woensdag niet inhoudelijk te reageren voor de details bekend zijn.

ABN zag zijn nettowinst vorig kwartaal met 35 procent dalen naar 391 miljoen euro. Dat kwam vooral door de schikking werd getroffen rond rentederivaten. De verkoop van een belang in Visa en sterke rente-inkomsten boden tegenwicht.

Als de voorziening van 271 miljoen euro voor de derivatenschikking buiten beschouwing wordt gelaten, was zelfs sprake van een winststijging van 10 procent naar 662 miljoen euro. Dat is de hoogste kwartaalwinst sinds 2008.

Schikking

De bank besloot eind juli mee te werken aan de schikking voor ondernemers aan wie in de afgelopen jaren ongeschikte rentederivaten zijn verkocht. Die schikking voorziet in een meer coulante behandeling van klachten, waardoor ABN zijn voorziening voor de kosten ervan met 271 miljoen euro moest verhogen. Dat bedrag ging ten koste van de winst in het tweede kwartaal.

ABN profiteerde vorig kwartaal van het herstel in de Nederlandse economie. De afschrijvingen op oninbare leningen liepen weliswaar op tot 54 miljoen euro, maar bleven daarmee volgens de bank ''beperkt''. Daarbij namen de voorzieningen voor problemen met bedrijfsleningen af.

Bestuursvoorzitter Zalm verwacht wel dat de rente-inkomsten ook bij ABN onder druk zullen komen te staan en dat kan betekenen dat de bank een negatieve rente voor mkb'ers gaat hanteren. ''Daar is op dit moment nog geen aanleiding voor, maar dat moment komt dichterbij naarmate de ECB een agressiever rentebeleid voert."