Het aandeel werklozen onder 25- tot 30-jarigen is in de afgelopen twee jaar flink gedaald.

De werkloosheid in deze leeftijdscategorie daalde van 7,3 procent in het tweede kwartaal van 2014 naar 5 procent in het afgelopen kwartaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Toch is het werkloosheidspercentage in deze leeftijdsgroep van alle 25- tot 45-jarigen nog altijd het hoogst.

"De 25- tot 30-jarigen van nu startten op de arbeidsmarkt in een tijd van economische neergang die eind 2008 begon", stelt het CBS. Het werkloosheidspercentage is sterk opgelopen van 2,6 procent in 2008 naar een piek van 7,7 procent in 2013.

Daarna is de werkloosheid onder 25- tot 30-jarigen gaan dalen. Er is al drie jaar op rij sprake van een daling. Het door de crisis ontstane verschil ten opzichte van oudere leeftijdscategorieën is in het tweede kwartaal van 2016 grotendeels verdwenen. 

Flexwerkers

"De arbeidsmarktpositie van 25- tot 30-jarigen ten opzichte van de oudere leeftijdsgroepen lijkt nu weer op die van voor de crisis", schrijft het statistiekbureau. Toch is er wel een duidelijk verschil op het gebied van flexibele dienstverbanden.

Van 2008 tot en met 2012 varieerde het aandeel 25- tot 30-jarige werknemers met een flexibel dienstverband van bijna 22 procent tot ruim 24 procent. Voor alle 25- tot 45-jarigen is dit in dezelfde periode ook stabiel gebleven.

Daarna werden de verschillen groter. Het aandeel flexibele contracten voor werknemers tot dertig jaar steeg tot 31 procent in het tweede kwartaal van 2016. Voor de groep tot 35 jaar nam dit aandeel ook flink toe. Het ging om een stijging van 13 naar ruim 18 procent.