De werkgelegenheid is in het tweede kwartaal gegroeid. Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam met 38.000 toe ten opzichte van een kwartaal eerder.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De toename van het aantal banen kwam voor rekening van werknemers. Er kwamen 45.000 banen bij voor werknemers. 

Het aantal banen van zelfstandigen nam juist iets af. Dit aantal daalde met zevenduizend. Er zijn nu ruim twee miljoen banen voor zelfstandigen. Dit komt neer op één op de vijf banen.

In het tweede kwartaal waren er gemiddeld 9.976 banen. Al negen kwartalen op rij is er sprake van banengroei. Sinds het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal bijna 230.000 arbeidsplaatsen bijgekomen.

In het tweede kwartaal zijn ook het aantal openstaande vacatures gestegen en daalde de werkloosheid naar 6,3 procent.

Video: CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen geeft een toelichting over de werkgelegenheid

Uitzendbanen

De groei zat vooral bij in de uitzendbranche waar vorig kwartaal dertigduizend banen bijkwamen. Ook in de handel en horeca groeide de werkgelegenheid. 

In de zorg verdwenen in dezelfde periode zesduizend arbeidsplaatsen. In de afgelopen vier jaar zijn er in totaal al ruim tachtigduizend zorgbanen verloren gegaan.

Vacatures

Tegelijkertijd steeg het aantal openstaande vacatures met vijfduizend naar 155.000. Er is al twaalf kwartalen op rij sprake van een stijging. Toch zijn er nog altijd 100.000 minder vacatures dan tijdens de piek in 2008.

De grootste stijging in het aantal vacatures werd in de bedrijfstak handel gemeten (duizend). "Ondanks een aantal faillissementen in de handel, loopt het aantal banen en vacatures in deze bedrijfstak toch nog steeds op", stelt het statistiekbureau. Bijna een vijfde van alle vacatures is er een in de handel.

Er zijn in het tweede kwartaal flink meer vacatures ontstaan (223.000) dan dat er vervuld werden (218.000). "Dat het aantal openstaande vacatures sneller stijgt dan het aantal vervulde vacatures, duidt erop dat vacatures langer open staan voordat zij vervuld worden."

Werkloosheid

Verder daalde het aantal werklozen in het tweede kwartaal met zestienduizend. De werkloosheid daalde van 6,5 procent van de beroepsbevolking naar 6,3 procent. In alle leeftijdsgroepen was sprake van een daling.

"De arbeidsmarkt functioneert beter. Het gaat de goede kant op", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Er zijn nu gemiddeld 3,6 werklozen per vacature. Dat is een stuk minder dan eind 2013, toen er ruim zeven keer zoveel werklozen als vacatures waren.