Wet langdurige zorg leidt tot lager resultaat gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg heeft de bedrijfsopbrengsten in 2015 met 104 miljoen euro zien dalen ten opzichte van een jaar eerder door de Wet langdurige zorg (Wlz).

Dit melden inkooporganisatie voor de zorg Intrakoop en accountantsbureau Verstegen dinsdag op basis van een analyse van de jaarverslagen.

Doordat zorginstellingen de kosten meer hebben verlaagd, steeg het nettoresultaat wel van 180 miljoen euro in 2014 naar 188 miljoen euro in 2015.

De Wlz, opvolger van de AWBZ, zorgt voor aan afname van het aantal intramurale zorgcliënten, waarbij de cliënten binnen een instelling moeten verblijven, en een daling van het toegekende budget.

Extern personeel 

Om aan het lagere budget tegemoet te komen, hebben instellingen de salariskosten verlaagd en zijn ze meer gaan inzetten op het inhuren van extern personeel. Verder werd er 1,5 procent meer uitgegeven aan kosten voor patiënten en bewoners in 2015.

Intrakoop en Verstegen merken verder op dat de druk toeneemt op de liquiditeit in de branche. Dit is een maatstaf waarmee wordt gekeken naar de betalingsverplichtingen op korte termijn. 

Er zijn alleen voorschotten voor door de Wlz bekostigde zorg. Zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de WMO wordt op declaratiebasis vergoed. Instellingen moeten zo meer zorg eerst zelf voorschieten. Vooral organisaties die actief zijn in de jeugdzorg krijgen te maken met problemen.

Lees meer over:
Tip de redactie