DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken gaat volgende week mogelijk weer met de sociale partners praten over het conflict over onder meer VUT en prepensioen en WAO. Sinds het Voorjaarsoverleg in mei stuk liep zijn er geen onderhandelingen meer gevoerd tussen leden van het kabinet en werkgevers en werknemers.

Dit weekeinde zal staatssecretaris Van der Knaap van Defensie, die als 'verkenner' van De Geus optreedt, zijn gesprekken met de sociale partners afronden en daarover aan de minister rapporteren. Die spreekt vervolgens met premier Balkenende en vice-premier Zalm, verwachten ingewijden. In dat overleg wordt bepaald hoe het kabinet verder zal opereren.