Modehuis McGregor neemt bij zijn doorstart als Doniger Fashion Group afscheid van tweehonderd oudgedienden.

De nieuwe eigenaren, dezelfde als vóór het faillissement, kondigden aanvankelijk aan met vijfhonderd man door te gaan onder de nieuwe naam Doniger Fashion Group, maar een deel van het personeel dat langer in dienst is krijgt nu alsnog geen nieuw contract. Dat maakte Doniger vrijdag bekend.

De werknemers die nu het veld ruimen, werken voor de retailtak die door het concern wordt afgestoten. Volgens de eigenaren is dat bedrijfsonderdeel onverkoopbaar als de medewerkers ''met anciënniteit" behouden blijven. Een eventuele koper zou namelijk ook al hun dure opgebouwde rechten moeten overnemen.

Doniger vervangt de ervaren krachten door uitzendpersoneel, die daarna op termijn in vaste dienst komen. Daarmee zou de werkgelegenheid op het met de curator afgesproken peil blijven.

CNV

Vakbond CNV noemt het afstoten van de oudgedienden schandalig. ''We hebben nog met McGregor gesproken over een sociaal plan, waarmee van sommige verplichtingen voor deze groep kan worden afgeweken, maar daar was het toen volgens de directie al te laat voor", zegt onderhandelaar Roos Rahimi.

De bond denkt dat de eigenaren het faillissement hadden kunnen voorkomen. ''Je maakt mij niet wijs dat dit nodig was", licht Rahimi toe. ''Zodra een bedrijf uitstel van betaling aanvraagt, is het vrij spel. Dan hebben de ondernemingsraden en bonden geen zeggenschap meer. Dit is gewoon een verkapte bezuiniging geweest."