De aangekondigde Brexit heeft tot nu toe geen negatieve effecten gehad op de Europese economie. Dat zeggen de ministers van Financiën van de G20-landen, die zondag vergaderen in de Chinese stad Chengdu.

"De Britse beslissing om de Europese Unie te verlaten heeft op langere termijn mogelijk wel gevolgen voor de groei van de Duitse economie", verklaarde centralebankpresident Jens Weidmann.

De ministers spraken ook de wens uit om "zo snel mogelijk te beginnen met onderhandelen over het vertrek van de Britten uit de EU." Daarmee willen zij voorkomen dat er nog meer onzekerheid ontstaat op de markten.

De G20, een groep van de twintig belangrijkste economieën ter wereld en vertegenwoordigers van centrale banken, denkt dat de wereldeconomie blijft groeien dit jaar en volgend jaar. "Een eventuele Brexit mag dan ook niet worden aangegrepen om fiscale regels te intensiveren", aldus de ministers.  

De landen zeggen ook voorbereid te zijn op "het opvangen" van eventuele negatieve effecten van een Brexit.

De leider van de Britse conservatieve partij, Patrick McLoughlin, zou zondag tegenover de BBC hebben verklaard dat de vertrekprocedure, zoals vastgelegd in artikel 50 van het verdrag van Lissabon, nog voor de volgende verkiezingen in gang zal worden gezet.

Banken

De Amerikaanse minister van Financiën, Jack Lew, verklaarde daarnaast tijdens de G20-bijeenkomst dat recente hervormingen het Europese bankensysteem sterker hebben gemaakt, maar dat meer hervormingen nodig zijn om de kwaliteit verder te verhogen.

IMF-voorvrouw Christine Lagarde sloot zich hierbij aan door te benadrukken dat structurele hervormingen nodig blijven om economische groei te faciliteren. "We moeten de handel verder liberaliseren", aldus Lagarde.

De Chinese minister van Financiën Lou Jiwei beloofde dat zijn land er alles aan zal doen wanneer Chinese banken in de problemen komen door toenemende afschrijvingen op slechte leningen.

Analisten houden rekening met de noodzaak van herkapitalisering van de Chinese banken. Jiwei zegt tijdens het topoverleg dat in dat geval de Chinese autoriteiten zullen ingrijpen. 

Staal

De ministers spraken ook over de wereldwijde overproductie van staal en de negatieve gevolgen voor de markt en arbeiders in de sector.

De G20 wil gezamenlijk optrekken om protectionisme in de staalsector verder tegen te gaan en zo nodig maatregelen te nemen om de markt stabiel te houden.

De Europese staalindustrie heeft bijvoorbeeld zwaar te lijden onder overproductie. Chinese en ook Russische staalproducenten worden er al geruime tijd van beticht dat zij hun producten onder de kostprijs dumpen op de Europese markt, ten nadele van lokale producenten.

De prijzen zijn daardoor scherp gedaald. De staalindustrie biedt volgens een schatting van zakenkrant Financial Times werk aan zo'n 420.000 Europeanen. Veel bedrijven zien zich evenwel gedwongen te snijden in de productiecapaciteit om kosten te besparen.

Om de eigen staalindustrie te beschermen tegen mogelijk oneerlijke handelspraktijken voerde de Europese Commissie al een importheffing in op bepaalde soorten staal uit China.