Macintosh Retail, het failliete moederbedrijf van onder andere de schoenenketens Scapino, Manfield en Dolcis, is mede ten onder gegaan doordat te weinig werd geinvesteerd in "verouderde" winkels.

Tegelijkertijd kon het bedrijf geen winkels sluiten, doordat het vast zat aan lange huurcontracten, valt te lezen in het tweede faillissementsverslag van de curatoren.

Door de recessie daalden de opbrengsten van de winkels, waardoor Macintosh minder geld durfde te investeren in de winkelketens. Gevolg was dat de schoenenzaken er "merkbaar sleetser" uit gingen zien, schrijven de curatoren in het rapport. "Winkelformats verouderden."

Bovendien liepen de huurcontracten van veel panden nog lang door, waardoor het vrijwel onmogelijk was om winkels te sluiten en het tij te keren. Daar kwam nog bij dat Macintosh als beursgenoteerd bedrijf te maken had met hoge overheadkosten.

Slecht weer

Net als bij veel andere faillissementen in de detailhandel, zoals dat van V&D, speelde het slechte weer in 2014 en 2015 een grote rol in de neergang van de verkopen. Ook de opkomst van online winkelen nekte het bedrijf.

Macintosh ging eind vorig jaar failliet. Uit het nieuwe faillissementsverslag blijkt dat een groot deel van de inventaris inmiddels verkocht is. Alle dienstverbanden met het failliete bedrijf zijn per 1 juli beëindigd. In totaal is er nog sprake van een tekort van ruim 37,5 miljoen euro.

Naast Scapino, Manfield en Dolcis vielen ook de schoenenzaken Invito, PRO Sport, Steve Madden en het Vlaamse Brantano onder Macintosh. Inmiddels is duidelijk dat vrijwel alle ketens een doorstart krijgen.

Personeel

Donderdag werd ook bekend hoeveel winkels er dichtgaan en welk personeel zijn baan heeft behouden. Zo gaat Scapino, waarvan schoenenketen Ziengs nu eigenaar is, van bijna 1.900 werknemers terug naar ruim 1.100.

Bij Manfield hebben 307 van de 526 werknemers hun baan behouden. Sacha, nu eigenaar van Manfield, streeft ernaar 35 tot 40 van de 60 winkels open te houden. Bij PRO Sport is het streven om alle 31 winkels over te nemen; 113 van de 264 medewerkers behouden hun baan. 

Dolcis staat er daarentegen minder goed voor. Eigenaar Nelson Schoenen streeft ernaar om 26 van de 60 winkels te laten blijven bestaan. 131 van de 603 werknemers hebben een nieuwe baan gekregen.

Bij Invito blijven waarschijnlijk 32 van de 37 winkels bestaan. Toch nam Highland Holding, dat het bedrijf nu in bezit heeft, slechts 61 van de 318 oude werknemers aan. Nog niet duidelijk is of de drie winkels van Steven Madden een doorstart krijgen. Highland Holding streeft daar wel naar, aldus het rapport.

Eind vorig jaar had Macintosh in totaal nog 5.250 werknemers in dienst. Het moederbedrijf kende een jaaromzet van 786 miljoen euro.