De risico's op nieuwe economische tegenvallers in de eurozone blijven groot, mede door de onzekerheid rond de Brexit. 

President Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) stelt dat de financiële markten zich sinds het Britse referendum ''bemoedigend'' weerbaar hebben getoond. De echte impact van het Britse vertrek uit de EU moet echter nog blijken, zei hij donderdag tijdens een persconferentie.

''Over enkele maanden verwachten we meer informatie te hebben en zullen we een betere indicatie kunnen geven van de economische omstandigheden'', aldus Draghi.

Draghi hintte verder op mogelijke oplossingen voor de problemen met de grote hoeveelheid oninbare leningen waar vooral Italiaanse banken mee zitten.

Volgens hem moet er een goed functionerende markt komen voor die leningen en kan het nuttig zijn de mogelijkheid van staatssteun als achtervang voor banken open te houden.

Rentebesluit

Eerder op donderdag werd bekend dat de ECB het belangrijkste rentetarief ongemoeid laat. De herfinancieringsrente blijft op 0 procent staan.

Dit betekent dat banken nog altijd gratis geld kunnen lenen bij de ECB, blijkt donderdag na een beleidsvergadering van de centrale bank.

Ook de depositorente blijft op hetzelfde niveau (-0,4 procent), Banken die geld bij de ECB stallen, moeten daar dus nog steeds voor betalen. De ECB hoopt dat banken hierdoor eerder geneigd zijn om geld uit te lenen aan bedrijven en huishoudens.

De ECB verwacht dat de rentetarieven nog voor langere tijd rond de huidige niveaus zullen blijven. In maart verlaagde de ECB de herfinancieringsrente van 0.05 procent naar 0 procent. De depositorente ging toen ook met 0,1 procentpunt omlaag.

Opkoopprogramma

De ECB verandert evenmin iets aan het grootschalige opkoopprogramma dat sinds vorig jaar maart loopt. Nog altijd zal er maandelijks voor zo'n 80 miljard euro aan schuldpapier opgekocht worden.

Dit opkoopprogramma loopt tot eind maart 2017, tenzij er aanleiding is om het programma te verlengen. Samen met de lage rentes moet dat programma de bijzonder lage inflatie en de zwakke economische groei in de eurozone aanjagen.

Volgens Draghi is niet overwogen om de regels voor het opkoopprogramma op te rekken. Door de economische onzekerheid zijn de rendementen op veel staatsobligaties onder het nulpunt gezakt. De centrale bank mag geen obligaties met negatieve rendementen kopen. Daardoor blijven er minder staatsobligaties over die de ECB kan opkopen.

Inflatie

ECB-president Mario Draghi zegt donderdagmiddag tijdens een persconferentie dat de inflatie in de eurozone in de komende maanden nog laag zal blijven. Pas in de loop van 2016 en volgend jaar zal het prijsniveau weer aantrekken.

In juli lagen de prijzen in de eurozone 0,1 procent hoger dan een jaar eerder. In mei was de inflatie nog -0,1 procent. Daarmee is de ECB nog ver van zijn doel verwijderd.

De ECB wil dat de inflatie op jaarbasis net onder de 2 procent uitkomt. Dat wordt door economen van de centrale bank als meest ideaal gezien.