De werkloosheid in Nederland is in juni verder afgenomen. Vorige maand waren er 550.000 werklozen. 

Dat is 6,1 procent van de beroepsbevolking. In mei ging het nog om 6,3 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Ook het aantal WW-uitkeringen lag lager dan in voorgaande maanden. Uitkeringsinstantie UWV telde er eind juni 438.000. Dat zijn er negenduizend minder dan in mei. Vooral onder jongeren tot 25 jaar werden minder uitkeringen vergeven.

De laatste tijd komen er uit met name de bouwsector en de zorg flink minder WW-aanvragen binnen. Alleen in het grootwinkelbedrijf verwerkte het UWV in het eerste halfjaar wel meer nieuwe uitkeringen.

Vrouwen

Vergeleken met het begin van dit jaar is de werkloosheid inmiddels met 38.000 mensen teruggelopen. Zowel bij mannen als vrouwen daalde het aandeel dat werkloos thuis zit.

Wel is de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen. Ondanks een lichte toename in het eerste kwartaal was ook de jeugdwerkloosheid in juni lager dan in december.

Verder zijn er sinds december 2015 ruim tachtigduizend mensen met betaald werk bijgekomen.