'Jongere consument optimistischer dan oudere'

Het verschil in consumentenvertrouwen tussen jongeren en ouderen wordt steeds groter.

Hoe jonger de consument, hoe meer vertrouwen in de economie en de eigen financiën, zo concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het consumentenvertrouwen ligt sinds het uitbreken van de crisis in 2008 lager dan in de vijf jaar ervoor. In de leeftijdsgroepen tot 49 jaar nam het vertrouwen na de crisis echter weer toe, terwijl mensen boven de 60 jaar steeds pessimistischer werden.

Volgens het CBS is het vertrouwen na de crisis vooral onder bankiers en andere medewerkers van de financiële en zakelijke dienstverlening gedaald. Toch behoren ze nog steeds tot de minst sombere beroepsgroep. Mensen die werkzaam zijn in de landbouw en visserij en onderwijs, cultuur en overige dienstverlening zijn positiever geworden. Medewerkers in de zorg en welzijn zijn het meest pessimistisch.

Verder blijkt dat mensen met hogere inkomens optimistischer zijn dan mensen met minder geld. Na het uitbreken van de crisis nam het vertrouwen onder alle inkomenscategorieën af, behalve onder de hoogste.

Juli

Hoewel het vertrouwen deze maand daalt ten opzichte van juni, zijn consumenten ook in juli positief gestemd. Het consumentenvertrouwen daalde volgens het CBS met 4 punten en komt uit op 1, maar ligt nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-8).

Consumenten oordelen in juli wel negatiever over het economisch klimaat dan een maand eerder. Het CBS noemt de onzekerheid rondom de verwachte Brexit als een belangrijke oorzaak.

Lees meer over:
Tip de redactie