Helft toetreders arbeidsmarkt werkte niet vanwege opleiding

Bijna de helft (47 procent) van de mensen die vorig jaar de arbeidsmarkt op kwamen, was daarvoor niet actief op de arbeidsmarkt vanwege een opleiding.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Onder mensen die eerder ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid als reden hadden genoemd, is de toestroom veel kleiner.

Slechts 3 procent van de instromers werkte eerder niet vanwege ouderdom. En 9 procent was niet actief door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Instromers op de arbeidsmarkt zijn niet alleen de mensen die vorig jaar een baan hebben gevonden. Ook mensen die op zoek zijn naar werk en op korte termijn kunnen starten, worden meegeteld als deelnemer op de arbeidsmarkt.

Motieven

Voor zo'n 16 procent van de groep die vorig jaar niet actief op de arbeidsmarkt was, was een opleiding de belangrijkste reden om niet te werken of een baan te zoeken.

Dat komt neer op ruim 600.000 mensen van de in totaal 3,8 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar die vorig jaar niet tot de beroepsbevolking behoorden.

Van de 3,8 miljoen mensen was bijna 41 procent ouder dan 65 jaar. Zij noemen vooral de hoge leeftijd of het pensioen als reden om niet te werken. Ruim 17 procent was jonger dan 25 jaar en werkte voornamelijk niet vanwege een opleiding.

In de leeftijdsgroepen van 25 tot 44 jaar en 44 tot 64 jaar werden ziekte en arbeidsgeschiktheid het meest genoemd. Het ging om respectievelijk 35 en 46 procent van de ondervraagden. Ook zorg, vrijwilligerswerk en ontmoediging werden bij deze groepen vaker genoemd dan door jongeren en 65-plussers.

Lees meer over:
Tip de redactie