Haven van Antwerpen stevent af op 'recordjaar'

De haven van Antwerpen heeft in de eerste zes maanden van dit jaar meer goederen overgeslagen. In vergelijking tot dezelfde periode in 2015 steeg de overslag met 3,6 procent, meldt het bedrijf donderdag.

De Belgische haven zegt daarmee op weg te zijn naar een nieuw recordjaar. De containeroverslag nam met 4,4 procent toe. Ook de verhandeling van vloeibare massagoederen, zoals aardolie, groeide sterk met 8,4 procent.

Er legden daarnaast meer grote containerschepen aan. In de eerste zes maanden van 2015 telde de haven 146 zogenoemde ultragrote schepen, voor 2016 zijn dat er 242.

De haven grijpt de positieve cijfers aan om de noodzaak van verdere ontwikkeling van het havengebied te benadrukken.

"Het gaat daarbij niet alleen om de reeds voorziene inbreiding op beide Scheldeoevers, maar ook om de geplande uitbreiding van de haven op de linker Scheldeoever. De aanleg van een nieuw getijdendok moet hoog op de politieke agenda staan", aldus het bedrijf.

Rotterdam

De haven van Rotterdam komt volgende week met cijfers over de eerste zes maanden van 2016. In het eerste kwartaal lag de goederenoverslag in de haven op ongeveer hetzelfde niveau als een jaar eerder.

De totale hoeveelheid overgeslagen goederen nam in de eerste maanden van 2016 met 0,2 procent toe tot een kleine 117 miljoen ton. De lage olieprijs was daarbij een belangrijke stimulans.

Tip de redactie