Het dichtst bevolkte deel van Nederland in Zuid-Holland wil de komende tien jaar tussen de 12 en 15 miljard euro investeren. Het doel is de economie in dit gebied duurzamer te maken en te vernieuwen.

Premier Mark Rutte heeft dit investeringsprogramma 'Investeren in Vernieuwing' woensdag in ontvangst genomen. Hij kreeg het uit handen van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen en commissaris van de Koning Jaap Smit.

Deze investeringen moeten gezamenlijk worden opgebracht door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Ze leveren naast de noodzakelijke vernieuwing van de economie uiteindelijk ook tussen de 25.000 en 50.000 banen op in de regio Rotterdam, Den Haag en de regio’s Drechtsteden en Holland-Rijnland.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kan een dergelijk investeringsprogramma leiden tot 2 tot 4 procent extra economische groei.

Voorzitter Aboutaleb van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zegt dat een fundamenteel nieuwe aanpak nodig is. ''Onze regio biedt veel kansen voor een nieuwe, duurzame economie. Als we deze kansen beter benutten, kan het bedrijfsleven innoveren en dat zorgt voor meer werkgelegenheid."

Campussen

Een van de plannen draait om het versterken van de infrastructuur en de voorzieningen op de campussen van de universiteiten van Delft en Leiden. Dit met als doel het aantrekken en behouden van toptalent.

Een ander speerpunt is het aanleggen van nieuwe of verbeterde verbindingen van hoogwaardig openbaar vervoer, tussen Rotterdam en Den Haag.

Verder wil de regio oude wijken omvormen naar duurzame, gezonde en betaalbare woon- en leefgebieden. ''Deze regio heeft het in zich om tot de topregio’s van de wereld te horen op het gebied van voedsel, robotica, bioscience, maritiem, veiligheid en transport'', benadrukt Aboutaleb. ''De noodzakelijke economische vernieuwing moet gepaard gaan met investeringen in kennis, klimaatbestendigheid en kwaliteit van leven.''